Privacy Policy

  Dit is de website van Trouwringen24.nl

  Ons vestigingsadres:
  Kerklaan 2, 9341 AV Veenhuizen

  Ons postadres:
  Kerklaan 2, 9341 AV Veenhuizen

  Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 30140012
  BTW-nummer: NL 122093264B01

  Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres automatisch.

  Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
  a. uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
  b. uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  c. de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
  d. De volgende gegevens: naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

  Deze informatie wordt gebruikt:
  a. Voor intern gebruik en daarna verwijderd
  b. om uw bestelling te kunnen afhandelen en/of u de aangevraagde pasringen te kunnen toesturen.
  De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden

  Op deze site gebruiken we cookies. (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.) Wij gebruiken cookies om:
  a. uw voorkeuren te registreren
  b. informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst
  c. informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina's die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
  d. uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden
  e. de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt

  We hebben geen partnerschappen of speciale relaties/contracten met derden op internet.

  Veiligheid
  a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
  b. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).
  c. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

  Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

  Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

  a. Per e-mail: info@trouwringen24.nl
  b. Per telefoon: 0592 388 506
  c. Op het eerder vermelde adres

  U heeft recht op verwijdering van de door u opgegeven persoonsgegevens. Als u wilt dat wij uw opgegeven persoonsgegevens verwijderen, neemt u dan contact op via bovenstaande contactgegevens. 

  Over communicatie per e-mail:

  Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

  U kunt periodieke mailings ontvangen:
  a. van ons, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres

  Er kan ook om andere redenen telefonisch contact met u worden opgenomen:

  a. Ons bedrijf kan telefonisch contact met u opnemen met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

  Indien u geen reclame van ons wenst te ontvangen via post, telefoon of e-mail, kunt u ons dat laten weten op het hierboven vermelde adres.

  Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

  Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

  Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
  Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.